Praktyczne porady w sprawie wywozu zwierząt poza granice Polski

Celem tego wątku jest przedstawienie najczęściej popełnianych błędów, przez lekarzy weterynarii:

  • w trakcie przygotowywania psów, kotów i tchórzofretek do wyjazdu za granicę,
  • w trakcie czipowania psów
  • w trakcie wystawiania paszportów
  • w trakcie szczepienia, odrobaczania oraz odkleszczania zwierząt wyjeżdzających za granicę Polski.
Zastrzegam, że niektóre z tych błędów tyczyły się również mnie, ponieważ przepisy w Polsce są tak niejasne i często źle interpretowane lub w ogóle nie interpretowane, że dopiero próba przejechania przez granicę z psem, kotem lub tchórzofretką np. do Wielkiej Brytani obnażała braki w wiedzy administracyjnej urzędników i lekarzy wet. w Polsce.
  1. Proszę zawsze zastanowić się przed zaszczepieniem swojego psa, kota lub tchórzofretki przeciwko wściekliżnie, czy nie będą Państwo chcieli w przeciągu najbliższego roku kalendarzowego wyjechać za granicę. Dlaczego jest to tak ważne? Jeśli np. pies zostanie zaszczepiony na wściekliznę i w tym momencie nie będzie możliwości zidentyfikowania go, czyli np. wpisania na zaświadczeniu numeru mikroczipu, to w momencie wyrabiania paszportu nie będzie możliwości wpisania do niego tego szczepienia. Szczepienie trzeba będzie powtórzyć tuż po zaczipowaniu.
  2. Numer mikroczipu w paszporcie musi być wpisany ręcznie. Nie wolno wklejać do paszportu wklejek z numerami i kodami kreskowymi.
  3. Zwierzęta wyjeżdzające z Polski do krajów trzecich, czyli do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej z wyłączeniem Norwegii np. Rosja, Ukraina, Białoruś, Chorwacja, Turcja itp. muszą mieć w swoim paszporcie, w rubryce Legalizacja, potwierdzenie wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Procedura:

  • Kiedy nasz pies jest już zaczipowany, zaszczepiony przeciwko wściekliżnie po zaczipowaniu, posiada paszport  z aktualny badaniem klinicznym kwalifikującym go do wyjazdu można przystąpić do kolejnego etapu,
  • Należy wpłacić 26 zł. na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia: 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288 z dopiskiem "Legalizacji paszportu"
  • 24-48 godzin przed wyjazdem do kraju trzeciego należy zgłosić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu (adres: al. Karkonoska 59 tel. 71 33 706 55